Łzy

Łzy

Łzy

Jest to próba wyzwolenia i uspokojenia wewnętrznego.

  • widzieć: oznacza radość.

Łzy i płacz towarzyszą każdemu człowiekowi od urodzenia do śmierci. Łzy przynoszą ulgę, gdy jest nam ciężko, mamy zmartwienia, tłucze nas chandra. Każdy wie, że płacz przynosi ukojenie w najcięższym bólu. Ale łzy to nie tylko smutek, to także niewyobra­żalna, najgłębsza radość, radość do łez. Łzy radości, jak łzy smutku, przynoszą ulgę.
Jeśli śnisz, że płaczesz, zapewne mieć będziesz powo­dy, aby się cieszyć. Sen taki może też oznaczać, że prag­niesz większego zrozumienia ze strony osób bliskich.
Jeżeli śnisz, że widzisz ludzi płaczących — być może spotkają Cię kłopoty rodzinne, a w miłości sen taki za­powiada kłopoty z osobą ukochaną. Może on też zapowiadać wznowienie przez Ciebie miłych kontaktów towarzyskich, które na jakiś czas uległy oziębie­niu. Dla osoby zajmującej się interesami, handlem sen taki zapowiada konieczność podjęcia walki z prze­ciwnościami losu, pomimo tego że ogarnęło Cię znie­chęcenie i nic Ci się nie chce.
Ponieważ sen o łzach ma wiele znaczeń, przypomnę jeszcze niektóre z nich: łzy we śnie mogą być zapowie­dzią powrotu do zdrowia, może to być zerwanie sto­sunków z kimś, na kim Ci zależy, odjazd kogoś bliskiego, koniec miłości. Sen o łzach, podobnie jak sen o deszczu, jest także symbolem sukcesu, większych szans na powodzenie, może też wyrażać pragnienia erotyczne. Łzy to obfitość „złego” albo „dobrego”, łzy to zawsze zapowiedź ulgi, choć nie musi to być za­powiedź wydarzenia miłego dla śniącej osoby.
 

Komentarze: