Symbolika snów

Symbolika snów

Symbolika snów

W koncepcji symboliki przyczynowej – głoszonej przez Freuda – punktem wyjścia jest pragnienie lub dążenie, a więc stłumione marzenie-życzenie. To pragnienie jest zawsze stosunkowo proste i może ono przybrać różnorodne maski.
Na przykład stłumiony popęd płciowy może znaleźć swój wyraz we śnie o wkładaniu klucza do zamka w celu otwarcia drzwi albo o lataniu w powietrzu czy o tańcu.
Dla typowego zwolennika teorii Freuda wszystkie prostokątne obiekty występujące we śnie są symbolami fallusa, a okrągłe lub wydrążone – symbolami kobiecości.
Mówiąc inaczej, koncepcja symboliki przyczynowej przypisuje ustalone znaczenie każdemu symbolowi, niezależnie od tego, kto śni.

Komentarze: