Specjalna symbolika indywidualna

Specjalna symbolika indywidualna

Specjalna symbolika indywidualna

Koncepcja symboliki celowej nadaje każdemu obrazowi sennemu specjalne znaczenie. Jest ono różne u różnych osób i może być różne w różnych snach. W tym ujęciu sen o otwieraniu drzwi znaczy coś zupełnie innego niż sen o lataniu w powietrzu.
Którą z tych dwóch koncepcji stosujemy do interpretacji snów? Według Junga powinniśmy używać obu.
Koncepcja symboliki przyczynowej zapoznaje nas z ustalonymi znaczeniami nadanymi określonym symbolom przez nieświadomość zbiorową. Znaczy to, że każdy symbol ma jednakowy sens dla każdego człowieka.
Koncepcja symboliki celowej daje drugie znaczenie lemu samemu symbolowi, a więc takie, które osoba śniąca kojarzy z danym obrazem. Jest to spersonalizowany aspekt snu, taki, który czyni ten sen osobistym.
Jung głosił ciekawą teorię, że abstrakcyjny, obrazowy język snów – który przywodzi na myśl stosowanie w Biblii przypowieści oraz symboliczną mowę w kulturach prymitywnych – może być pozostałością archaicznego sposobu myślenia człowieka prehistorycznego.
Sny często są przeciwieństwem naszych świadomych planów. Nie zawsze jest to wyraźnie widoczne. Czasami jest to nieznaczne odchylenie od świadomej postawy, ale zdarza się, że sen jest zbieżny ze świadomymi dążeniami. To zachowanie się podczas snu Jung nazwał kompensacją. Polega ona na harmonizowaniu i spajaniu różnych danych i punktów widzenia w celu wytworzenia zgodności i skorygowania rozbieżności między świadomymi i podświadomymi elementami osobowości.

Komentarze: