Sny telepatyczne

Sny telepatyczne

Sny telepatyczne

Chociaż Jung uważał, że większość snów proro- rzych mówi o przyszłości i w zasadzie można je wyjaśnić, sądził także, iż pewne sny są zdecydowanie tele- pnlyczne i że żadne dywagacje na ich temat nie zmienią tej prawdy. Niektórzy ludzie najwyraźniej mają lego typu zdolności i nieraz miewają sny powstające pod wpływem telepatii.
Jung nie próbował sformułować koncepcji tego zjawiska, lecz był przekonany, że większość telepatycznych wizji sennych jest wynikiem silnych ludzkich emocji, takich jak miłość czy głęboki smutek. Dlatego leż większość snów telepatycznych jest antycypacją przyjazdu lub śmierci ukochanej osoby albo jakiegoś zdarzenia, które głęboko wzruszy osobę śniącą.

Komentarze: