Sen o przyszłości

Sen o przyszłości

Sen o przyszłości

Sen tego rodzaju jest antycypacją nadchodzących świadomych osiągnięć lub zdarzeń, formą wcześniejszego odwzorowania życia danego człowieka. Jego symboliczna treść może być zarysem przyszłego rozwiązania konfliktu lub może przygotowywać osobę śniącą do nadchodzących przykrych sytuacji.
Aczkolwiek sen o przyszłości często nazywany jest proroczym, Jung twierdzi, że w przeważającej większości przypadków takie sny są tylko przewidywaną kombinacją możliwości, które mogą być zbieżne z rzeczywistym rozwojem wydarzeń.
Nic w tym dziwnego, albowiem sen jest wynikiem połączenia się zrepresjonowanych elementów i z tego względu jest zbiorem wszelkich emocji, myśli i poglądów, których świadomość nie zarejestrowała. A zatem, sny wiedzą o rzeczach, o których my nie wiemy, dlatego też są w lepszym położeniu niż my, jeżeli chodzi o przewidywanie wyniku wielu spraw.

Komentarze: