Sędzia

Sędzia

Sędzia

  • widzieć i rozmawiać z nim: powinieneś w najbliższej przyszłości zastanawiać się nad każdym słowem, krokiem, uczynkiem, ponieważ będziesz pilnie obserwowany;
  • mieć z nim do czynienia na niwie urzędowej: twój uczynek – dobry albo zły zostanie wkrótce sprawiedliwie oceniony;
  • być nim: postawiony przed alternatywą, wybierzesz fałszywą drogę.
Komentarze: