Metoda analizy snu Freuda

Metoda analizy snu Freuda

Metoda analizy snu Freuda

Najlepszym według Freuda sposobem odczytania ukrytej symboliki snów jest skłonienie pacjenta, by uświadomił sobie, jaka pierwsza myśl pojawia mu się wówczas, gdy myśli o danym śnie, a następnie zbadanie, dokąd ta myśl prowadzi lub w którym punkcie napotyka blokadę psychiczną.
Idea przyświecająca tej teorii głosi, że wszystkie skojarzenia odnoszące się do rozmaitych szczegółów snu pozwolą w końcu odkryć przewijający się w nim wątek, który będzie właśnie przesłaniem od nieświadomości, czyli ukrytą treścią snu. Ów system interpretacji snów nazwał Freud metodą wolnych skojarzeń.
Jung także korzystał z techniki wolnych skojarzeń, lecz nie dzielił on z Freudem przekonania, iż wszystkie sny są wynikiem spełniania się życzeń. Uważał, że dotyczy to tylko niektórych marzeń sennych.

Komentarze: