Konne wyścigi

Konne wyścigi

Konne wyścigi

  • oglądać: zapowiedź ekstrawaganckiej przyjemności;
  • postawić na jakiś numer, jakiegoś konia: nigdy nie otrzymujesz nic bez pracy i wysiłku;
  • być dżokerem: ufaj bardziej sobie i swemu szczęściu we wszelkich przedsię­wzięciach; jednocześnie wystrzegaj się przesadnej beztroski, niefrasobliwo­ści.
Komentarze: