Sny na literę

A

Azyl

Choroby i zła passa w interesach.

Azja

Nadejdą zmiany, ale bez żadnych korzyści materialnych.

Awokado

Odwiedzi cię ktoś, kogo bardzo cenisz.

Autor

Jeżeli autor śni, że wydawca odrzucił jego rękopis, znaczy to, że po początkowych wątpliwo­ściach jego praca zostanie przyjęta i z powodzeniem opublikowana.

Autobus

Nieporozumienia z przyjaciółmi i fałszywe obietnice.

Australia

Wkrótce nastąpi całkowita zmiana w twoim życiu.

Aura

Oznacza niepokój umysłowy i pragnienie od­nalezienia wewnętrznego spokoju.

Aukcja

Szerokie perspektywy w sprawach zawodo­wych. Sen o kupowaniu czegoś na aukcji zwiastuje pomyślność dla handlowców i rolników. Gospodyniom domowym wróży to obfitość jadła na stole.

Atlas

Przeglądanie atlasu oznacza, że przed podję­ciem decyzji będziesz uważnie analizować każdą pro­pozycję.

Artysta

Sukces we wszystkich przedsięwzięciach, osiągnięty dzięki taktowi i dyplomacji.

Wpisz frazę związaną z tym, o czym ostatnio śniłeś/aś

Znajdź znaczenie snu

Jeśli nie możesz odnaleźć swojego snu, spróbuj użyć pokrewnych fraz, innych słów lub synonimów. Możesz też użyć alfabetycznego spisu haseł.

Alfabetyczny spis snów

Znajdź swój sen