Interpretacja snów

Interpretacja snów

Interpretacja snów

Chociaż świadoma postawa człowieka może być znana, nieświadoma postawa pozostaje ukryta. Można ją poznać dzięki interpretowaniu snów.
Gdy między świadomością i nieświadomością nie ma harmonii, może to być bardzo groźne, ponieważ nieświadomość z łatwością może doprowadzić do zaburzeń osobowości, jeśli pozostawi się ją samej sobie.
Poprawna interpretacja i zrozumienie snów pozwala na czas zażegnać wszelkie niebezpieczne rozdźwięki między świadomością i nieświadomością i zaprowadzić właściwą harmonię między nimi.
Jung wyróżnił kilka rodzajów snów. Sen kompensujący, który przed chwilą omówiliśmy, dodaje do świadomości te wszystkie elementy minionego dnia, które zostały zlekceważone albo w drodze represji, albo dlatego że były zbyt słabe, by dotrzeć do świadomości. Sen tego rodzaju pełni w pewnym sensie funkcję samoregulacji psychiki.

Komentarze: