Człowiek

Człowiek

Człowiek

Zajmujesz się za dużo sobą. Wskazane jest towarzystwo i przyjaciele.

  • ujrzeć pięknego człowieka i ewentualnie obcować z nim: czeka cię rozkosz szczególnego rodzaju;
  • zobaczyć brzydala: niemiłe przeżycie;
  • spotkać wesołą osobę: troski i zmartwienia;
  • widzieć kogoś smutnego: przejmiesz się troskami kogoś z kręgu znajomych lub przyjaciół.
Komentarze: