Brukiew

Brukiew

Brukiew

Brukiew pojawiająca się w snach osób młodych ma znaczenie seksualne, u starszych natomiast wyraża uczucia pogardy.

  • widzieć: szczęście;
  • zbierać: zarobisz mnóstwo pieniędzy;
  • przyrządzać i jeść: powiedzie się spekulacja natury materialnej albo ideowej;
  • sprzedawać: narazisz się na kpiny i szyderstwa;
  • biała: niebezpieczeństwo;
  • pole brukwi: dobrobyt, który będziesz zawdzięczał/zawdzięczała sobie.
Komentarze: