Jesteś tutaj: Strona główna > Sny na literę ‘Natura ludzkiego umysłu

Natura ludzkiego umysłu

Jestem przekonany, ze marzenia senne są prawdziwą interpretacją naszych skłonności; ale sztuką jest ich klasyfikacja i zrozumienie. Montaigne, Eseje   Już od bardzo dawna człowieka fascynowały tajemnice jego umysłu. Starał się licznymi sposobami penetrować wewnętrzne labirynty swoich procesów myślowych. Lecz nadal, nawet dzisiaj, mimo wielu odkryć i osiągnięć w dziedzinie psychologii, zadajemy sobie odwieczne pytanie:… [Czytaj więcej]

[Czytaj więcej]
 • Facebook
 • Twitter
 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Znaczenie teorii Junga

Omówiliśmy tutaj rozmaite szkoły psychologiczne, a zwłaszcza koncepcje Junga, ponieważ aby pojąć symbolikę snów i zrozumieć, dlaczego w ogóle śnimy, musimy zdobyć praktyczną wiedzę na temat struktury ludzkiego umysłu, czyli psychiki. Teoria Junga dotycząca nieświadomości zbiorowej i archetypów, aczkolwiek często krytykowana i lekceważona, nadal pozostaje jednym z najbardziej sensownych i klarownych wyjaśnień zagadek umysłu. Pojęcie… [Czytaj więcej]

[Czytaj więcej]

Tagi:

 • Facebook
 • Twitter
 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Wyższe Ja

Kiedy Jaźń pojawia się w snach, zwykle wskazuje to,  proces indywiduacji dobiega końca i osobowość jest pomyślnie zintegrowana. We śnie mężczyzny jaźń wy- slępuje jako Mądry Starzec. We śnie kobiety pojawia się pod postacią Wielkiej Matki. W każdym jednak wypadku jaźń ma cztery główne cechy, które symbolizują cztery właściwości psychiki. Owe cztery cechy mają zarówno… [Czytaj więcej]

[Czytaj więcej]
 • Facebook
 • Twitter
 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Proces indywiduacji

Gdy proces indywiduacji jest zakończony, z psychiki wyłania się nowy, najważniejszy archetyp: jaźń. W tym momencie anima i animus, czyli symbol nieświadomości i wszystkich archetypów, tracą swą moc, uwalniając do psychiki ogromną dawkę energii psychicznej, czyli libido. Libido zatrzymuje się w „strefie zmierzchu”, gdzie pełni funkcję pomostu między świadomymi i nieświadomymi elementami psychiki. Wyrazem harmonii… [Czytaj więcej]

[Czytaj więcej]

Tagi:

 • Facebook
 • Twitter
 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Anima i animus

W anima i animus koncentrują się te cechy płci przeciwnej, które istnieją w każdym człowieku. Anima to ukryta w każdym mężczyźnie kobieta, a animus to mężczyzna ukryty w każdej kobiecie. W mężczyźnie anima jest ośrodkiem emocjonalnych, instynktownych i intuicyjnych elementów jego osobowości. Archetyp ten utworzony jest z konglomeratu wszystkich kobiet, jakie ów mężczyzna znał w… [Czytaj więcej]

[Czytaj więcej]

Tagi: ,

 • Facebook
 • Twitter
 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Cień wie

Sferze cienia bardzo często przypisuje się naturalne instynkty i twórcze impulsy, a także negatywną i destrukcyjną stronę ego. Z tego względu jest bardzo ważne, byśmy akceptowali tę ciemniejszą część własnej osobowości oraz próbowali zrozumieć i skierować ową energię psychiczną na bardziej konstruktywne tory, tak by nie tłumiła naszej świadomości i nie zagrażała naszym normalnym zachowaniom… [Czytaj więcej]

[Czytaj więcej]

Tagi: ,

 • Facebook
 • Twitter
 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Cień

Ego dąży do rozwinięcia silnej strony swej osobowości i do wcielenia jej w swoje świadome postawy, a więc w personę. Słabsze aspekty psychiki są zatem gromadzone, jako nie chciane, w nieświadomości i tam tworzą drugi zbiór autonomiczny, czyli archetyp, znany jako cień. To ciemna strona osobowości, która od czasu do czasu wypływa na powierzchnię, by… [Czytaj więcej]

[Czytaj więcej]

Tagi: ,

 • Facebook
 • Twitter
 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Persona

Persona to maska, którą dany człowiek nosi w swoim codziennym życiu, to twarz, jaką pokazuje on zewnętrznemu światu. Inaczej mówiąc, jest to jego świadoma osobowość. Personę utożsamia się z ego, a pojawia się ona w snach jako postać obdarzona tymi właściwościami, które wyróżniają ego. Jeżeli dany człowiek na ogół serio traktuje życie, persona może pojawiać… [Czytaj więcej]

[Czytaj więcej]

Tagi:

 • Facebook
 • Twitter
 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Archetypy

Duża część nieświadomości zbiorowej składa się z podstawowych elementów ludzkiej psychiki, nazwanych przez Junga archetypami. Archetyp jest pojęciem powszechnym, obejmującym w znacznym stopniu pierwiastek emocji i mitu. Koncepcja archetypów jest bardzo istotna w zrozumieniu symboliki snów, ponieważ wyjaśnia, dlaczego pewne obrazy pojawiające się w snach wydają się mieć znaczenie uniwersalne, które odnosi się do wszystkich… [Czytaj więcej]

[Czytaj więcej]

Tagi: ,

 • Facebook
 • Twitter
 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Świadomość w ujęciu Junga

Jung różnił się od Freuda również w ujęciu różnych poziomów świadomości. Był przekonany, że psychika ma trzy warstwy. Na powierzchni istnieje świadomość, pod nią jest indywidualna nieświadomość, a u podstawy leży nieświadomość zbiorowa lub obiektywna. Świadomość zawiera postawy jednostki, jej ego i jej podejście do środowiska zewnętrznego. Jest również siedzibą procesów rozumowych i logicznych. To… [Czytaj więcej]

[Czytaj więcej]

Tagi: , , , ,

 • Facebook
 • Twitter
 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Nie odnaleziono treści!

Spróbuj jeszcze raz.